รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงงาน    
 Goto -----> อาหารและเครื่องดื่ม / Food & Beverage    
  เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, รองเท้า / Garments & Shoes    
  เครื่องใช้ไฟฟ้า / Home Appliances Shunde    
  สินค้าอุปโภค, บริโภค / Household & Consumer Goods    
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง / Lighting Products    
เครื่องจักรกล วัสดุและเครื่องมือด้านก่อสร้าง / Mechanical & Electrical Hardward, Building Materials