ติดต่อเรา :
    
               The Exhibiz Co., Ltd.

ที่อยู่:          976/16 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9, ถนน ริมคลองสามเสน, แขวงบางกะปิ
                   เขต ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์:  (66) 02-664-6488
แฟ็กซ์:      (66) 02-641-5480, 02-641-5482
อีเมล :      gds_operation@theexhibiz.com
เว็บไชต์:    
http://chinaproductshowbkk.net