ข้อมูลมลฑลที่เข้าร่วม

  มณฑลกวางตุ้ง

กวางตุ้ง หรือ กว่างตง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เนื้อที่ 1 แสน 8 หมื่น ตารางกิโลเมตร มีประชากร 104.3 ล้านคน จัดอยู่ในกึ่งโซนร้อน ทางตอนใต้ติดกับทะเลจีนใต้ และใกล้กับเกาะฮ่องกง มาเก๊า กวางตุ้งเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติมาเป็นเวลากว่า 2,200 ปี ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 21 เมืองใหญ่ 30 เมืองระดับอำเภอ 42 อำเภอและ 3 เขตปกครองตนเอง โดยมีนครกวางโจวเป็นเมืองเอก ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ และมีภาษาท้องถิ่นสำคัญคือ ภาษากวางตุ้ง ปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ การคมนาคม และวัฒนธรรมทางภาคใต้ของจีน

• มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2555 สูงถึง 983.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.7% จากปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าส่งออกคิดเป็น 574.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการนำเข้าคิดเป็น 409.80 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• มีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง คือ เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ และเมืองซัวเถา

• มีท่าเรือและสนามบินที่มีศักยภาพในการรองรับการค้าและขนส่งระหว่างประเทศ

• ปัจจุบันมีรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง-กวางโจว เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง!

  มณฑลหูเป่ย

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

มณฑลหูเป่ย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศจีน ระหว่างตอนกลางของแม่น้ำแยงซีกับทะเลสาบต้งถิง เขตแดนด้านทิศเหนือติดกับมณฑลเหอหนาน ทิศตะวันออกติดกับมณฑลอานฮุย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมณฑลเจียงซี ทิศใต้ติดกับมณฑลหูหนาน ทิศตะวันตกติดกับเมืองฉงชิ่ง และทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมณฑลส่านซี มีพื้นที่ทั้งหมด 185,900 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 61 ล้านคน โดยในปัจจุบันมี 21 เมืองเทศมณฑล 1 เขตปกครองพิเศษ 1 เขตพื้นที่ป่า 3 เทศบาลนคร 21 เทศบาลอำเภอและ 40 อำเภอ เมืองหลวงของมณฑลคือเมือง “หวู่ฮั่น”

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

มณฑลหูเป่ยเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีนโ ดยมีเมืองหวู่ฮั่นเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การธนาคาร การคมนาคม เทคโนโลยีและการศึกษา มณฑลหูเป่ยเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมหนักอีกแห่งหนึ่งของจีน มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา “สองวงกลม หนึ่งเข็มขัด” ของมณฑลหูเป่ย

เป็นการพัฒนาโดยเน้นพื้นที่รอบเมืองหวู่ฮั่น และพื้นที่วงกลมทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ย โดยพื้นที่วงกลมรอบเมืองหวู่ฮั่น จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นที่การพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมและศักยภาพด้านการผลิตสินค้า ในขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเชิญนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม ทั้งสองวงกลมนี้ จะมีพื้นที่แนวนอนที่พาดผ่าน 25 อำเภอตามแนวแม่น้ำแยงซีเป็นเข็มขัดในการเชื่อมการพัฒนาระหว่างวงกลมทั้งสอง และเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า